Specijalni gost koncerta Obojenog programa> Elvir Laković Laka