BERBANSKE SVEČANOSTI U NOVOM SADU


Poznato je da su stari Novosađani rado odlazili na salaše i u vinograde radi gozbe i druženja, i da je među njima bilo i trgovaca, advokata, zanatlija i niko od njih nije mario ko je kom staležu pripadao, kada je o zabavi i berbi bilo reči. Na crkvenim slavama i litijajama, bilo da je reč o pravoslavnoj ili katoličkoj, bilo je naroda različitih veroispovesti. Prilikom crkvenih slava, zvonile bi crkve obe veroispovesti, što je gradu davalo svečarsku atmosferu.

Berbanske svečanosti u starom Novom Sadu dugo su se negovale i imale su dugu tradiciju, iz razloga jer je dosta imućnijih Novosadskih porodica posedovao vinograde u Petrovaradinu, a kasnije i u Sremskim Karlovcima, Kamenici i ostalim predelima Fruške gore. U XIX veku berbe su se obeležavale veoma veselo i postajale su slične narodnim praznicima. Tada se od jutra do mraka novosadskim ulicama orila pesma i igra.

Sredinom XIX veka bila je čuvena berba izvesnog gospodara Milčeta, koji je uvek imao mnogo gostiju iz raznih društvenih slojeva. Uz bogatu trpezu raznih đakonija, i obilje vina i rakije, uz neizostavne “prangije i raketle”, gosti su se uz pesmu i igru “gajdaša i tamburaša” zabavljali sve do zore.U ona stara vremena za berbu bi se angažovalo više ljudi različitih fela, od beračica, putunjdžije, kvešer, kočijaš, oni koji opslužuju prese i pumpaju širu u burad, perači buradi…Grožđe se bralo u pletene cegere, pa se izručivalo u drvene putunje, nošene na leđima. Grožđe iz njih izručivano je u veliku drvenu rešetku, da bi se odvojile peteljke od zrna. Ispod nje je postavljan kveč, od dva metalna hrapava valjka, koji su ručkom okretani jedan prema drugom, da bi se grožđe ugnječilo. Ono se potom tovarilo u vozionice (uspravnu burad sa drvenim poklopcem) pričvršćenim metalnom štanglom. U kolima sa konjskom zapregom mogle su da stanu dve vozionice. U njima se kljuk prenosio iz vinograda kući na ceđenje. Presovalo se grožđe i cedilo vino, odnosno šira, na dve velike metalne prese, i to ručno, i odmah iz drvene kade, ručnom metalnom pumpom, pretakalo se u opranu i pripremljenu burad, u kojima je potom dolazilo do vrenja.

Berbe su kod većih novosadskih vinogradara, svake godine trajale duže od mesec dana, po pravilu ceo oktobar, a pečenje rakije, po dve nedelje.

Članovi novosadske porodice Jovanović, sa nadimkom Vakini, nekoliko kolena unazad bavili su se vinogradarstvom i u pripremanju rajskog napitka postizali su takve rezultate da je njihovo vino uživalo u Novom Sadu veoma visok ugled. Nije se mogla zamisliti značajnija priredba, veselje i slavlje, porodično ili veće, a da se ne služi prirodno stono vino ili komovica prepečenica iz podruma Vakinih. Govorilo se da od njih nikada ne boli glava.

Postojale su u Novom Sadu u stara vremena i vinarske trgovine, kao i fabrike alkoholnih pića. Među najstarije trgovine vinom i rakijom spadala je trgovina Aleksandra Adamovića, koji je imao svoje velike vinograde u Kamenici i Ledincima, a svojom razgranatom trgovačkom mrežom prodavao je sremska vina i rakiju po celoj Austro-Ugarskoj.Trgovinu vinom i rakijom držali su uglavnom Srbi, dok su fabrike špirituoznih pića bile jevrejske. Ove fabrike proizvodile su razne likere, rum i konjake, a prodavale su i vina i rakiju. Najpoznatije fabrike tog vremena bile su braće Keningštetler, Rabšerna Mora, Rajnera Simona, Brila i Krausa. Zahvaljujući kvalitetu ovog pića konzumacija je bila razgranata ne samo u kafanama, već i po kućama.

Pored toliko kafana, trgovina vinom i rakijom i fabrika alkoholnih pića, naravno da je i potrošnja svih tih pića bila poprilična. Teško je naći odgovor na pitanje da li je potrošnja alkohola i pića bila posledica velikog broja kafana ili jeftinog pića. Za litru vina plaćalo se pet do deset krajcara, a za kafedžije i nije bila najvažnija zarada već da je bircuz pun. Najviše se piće trošilo u kafanama gde je bilo muzike.


Zoran Knežev
Hroničar i publicista

* Ostali tekstovi:
Kafana Lipa