PRETNJE NOVOSADSKIH UGOSTITELJA

Za Novi Sad se oduvek govorilo da spada u red najskupljih gradova u zemlji, iako je bio sedište najbogatije pokrajne. I vlasti su 1924. godine počele da suzbijaju skupoću određivanjem cena najtraženijih namirnica. U tome, posle pekara i mesara, došli su na red i ugostitelji, koji su zapretili štrajkom ako se i na njihove radnje odrede maksimirane cene.


Te godine, u Novom Sadu je bilo oko 150 kafana i gostionica i neki su izračunali da na svakih 300 stanovnika, računajući i bebe, dolazi jedna kafana. A upoređivanjem cena ustanovljeno je da su novosadski ugostitelji neopravdano bili skuplji od beogradskih, zagrebačkih i ljubljanskih. Na vest o maksimiranju cena deputacija ugostitelja posetila je tadašnjeg gradonačelnika i molila da se ne snize cene jela i pića, jer bi to dovelo u pitanje opstanak gostioničara. Članovi deputacije su još zapretili da će novosadski ugostitelji stupiti u štrajk i zatvoriti svoje lokale ako se ne udovolji njihovom zahtevu.


Ovaj zahtev ugostitelja ubrzo je iznesen pred Gradski savet, koji se sastao posebno zbog “siromašnih kafedžija, dovedenih na rub propasti”. U javnosti se tražilo da vlast “ne nasedne kafedžijskim pričama nego da ostane dosledna u maksimiranju cena i u ugostiteljskim radnjama”. Na toj sednici je rešeno da nove, snižene cene stupaju na snagu u svim novosadskim ugostiteljskim radnjama 29. oktobra 1924. godine. Gradski savet je ostao dosledan i nije se uplašio pretnji ugostitelja. Ipak, učinjen je manji ustupak ugostiteljima kod cena pića, ali za jelo su ostale snižene cene. Sem toga, ugostiteljske radnje su podeljene u dva razreda prema izgledu lokala. U drugorazrednim lokalima cene su bile nešto niže nego u onima koji su spadali u prvi razred.

Po ovim maksimiranim cenama u ugostiteljskim radnjama, u prvoj zoni ili razredu cena gulaša, perkelta ili mozga s bubregom stajala je 4 dinara, redovna porcija 10-12 dinara, pečenje sa varivom 14-16 dinara, dok je u lokalima drugog razreda koštalo 11-14 dinara. U kafanama je crna kafa bila 3 dinara, čaj sa limunom i rumom 5 dinara, vino u flašama (od 0,7 lit.) 25-30 dinara, a vino na litre 20-25 dinara.


I kako što se predviđalo ugostitelji su i dalje radili po novim, maksimiranim cenama i nijedan od njih nije zatvorio svoju radnju zbog “neopravdano sniženih cena”.


Zoran Knežev
Hroničar i publicista