KRČMA U PRISTANIŠTU

Zašto su krčme u pristaništima otvorene u toku zime… i ko svraća u njih kada brodovi retko plove, kada nema lađara i putnika?

Slična pitanja mogao bi da postavi samo čovek koji nikada u životu nije zavirio ni u jednu pristanišnu krčmu, ali ako mu se to desilo makar i jednom, uveriće se da je bio u zabludi. Jer krčme u pristaništima su samo naizgled tužno prazne - one imaju svoje stalne goste. To su nosači, bivši lađari, ribari…ljudi koji su vezani za pristanište, koji ne mogu bez njega i koji mu se uvek vraćaju, čak i kada nemaju nikakvog posla, makar samo da popričaju o doživljajima ribarskim i lađarskim…davnim i najnovijim…istinitim i izmišljenim…


Novi Sad je u davna vremena, mnogo više nego danas, bio vezan za reku, za lađe i pristanište. Gotovo sve gradske novotarije u prošlim vremenima dolazile su Dunavom. Postoje podaci da se novosadsko građanstvo spontano okupljalo da dočeka ili isprati parobrod iz Beča i Pešte i da vidi ko od viđenijih gostiju pristiže ili odlazi. Lađom je, takođe, stizala i razna evropska štampa, pa bi se vlasnici krčmi utrkivali ko će pre peštansku ili neku drugu da ponudi u svojoj krčmi na čitanje.

A što se tiče vezanosti za kafane, Novi Sad je nikada nije gubio. Bilo je dosta kafana u Novom Sadu koje su u svom nazivu imale prizvuk vode, brodova i riba…Uvek je bilo tema koje su se menjale u zavisnosti od količine alkohola. Na kraju se uvek vraćalo na one stare, ko zna koliko puta prepričavane priče…O mladom ribaru, koji je loveći jedne noći nasred Dunava uhvatio u mrežu devojku u belom, čije su oči čudno gorele, kao zvezde. Strašno se uplašio videvši šta je ulovio, pa je ispustio konopce mreže, priterao čamac do obale, spalio ga i zarekao se da nikad više neće loviti ribu…


Tuče lađara, njihovi doživljaji na obali i na velikoj dobroj i surovoj reci, takođe se ponavljaju sve dotle, dok u njih ne poveruju i najnepoverljiviji stalni gosti, a priči i pesmi u kafani nikada kraja...

Veče je puzalo preko široke reke, i spuštalo se na Novi Sad.

(Nastaviće se…)


Zoran Knežev
Hroničar i publicista