SALAJKA

 Veruje se da su se ovde 1746. godine doselili gornji Slavonci zvani Šijaci iz županije Zala (stanovnici Zalajci ili Salajci), pretežno nadničari i sluge. Vremenom je naselje promenilo svoj karakter u zanatlijsko-trgovački i radnički, iako Salajčani i danas sebe drže za posebnu novosadsku „felu“, svet za sebe, mimo ostatka grada.

 Osnovna škola „Vuk Karadžić“ postoji još od 1911. godine, iako se najpre nosila ime srpskog vojvode Stepe Stepanovića. Od 1961. godine ovde postoji Hemijsko-tehnološka škola koja danas nosi naziv Tehnička škola „Pavle Savić“.

Na Salajci se nalazi i ulica Jovana Cvijića, tema pojedinih pesama i inspiracija našeg velikog kantautora, pesnika i glumca Đorđa Balaševića.