Riblja pijaca

Trg republike 18 , Novi Sad

Broj telefona: 021 524 927 (JKP Tržnica Novi Sad)

E-mail: ribljapijaca@nstrznica.co.rs

Website / FB stranica

Sa najdužom tradicijom u gradu, Riblja pijaca je od mesta koje je sredinom XIX veka služilo isključivo za snabdevanje građana svežom ribom, vremenom prerasla u klasičnu zelenu pijacu, sa bogatom ponudom svežih poljoprivrednih proizvoda, živinskog mesa, ribe i mešovite robe.

Na površini od 9.000 m2 , ova pijaca je opremljena sa oko 458 prodajnih mesta, 54 poslovna prostora i 50 prodajnih mesta sa rashladnim vitrinama predviđenim za prodaju mleka i mlečnih proizvoda i svežeg živinskog mesa.

Koristeći iskustvo starih evropskih gradova, naročito Rima, Venecije, Barselone, Marseja i poštujući činjenicu da se Riblja pijaca nalazi u starom jezgru grada, razvojnim programom predviđeno je da se na ovoj lokaciji u budućnosti napravi montažno-demontažna pijaca, što bi omogućilo da se po završetku njenog radnog vremena oslobodi prostor za lepo uređeni gradski trg. Realizacijom ove ideje Riblja pijaca bi samo potvrdila status najpopularnije novosadske pijace.

Radno vreme: 06:00 - 17:00 / Nedeljom i praznikom: 06:00 - 14:00

* tekst i fotografije: JKP Tržnica Novi Sad