Galerija lik. umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Vase Stajića 1 , Novi Sad

Broj telefona: 021 520 223

E-mail: glurm@open.telekom.rs

Website / FB stranica

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića osnovana je 15. decembra 1972. godine na osnovu Ugovora o poklonu kolekcionara Rajka Mamuzića. Smeštena je vili porodice Radulović, u ulici Vase Stajića broj 1, u Novom Sadu. Za javnost je otvorena 23. oktobra 1974. godine.

Osnovni fond Zbirke predstavlja jedinstven pregled srpske umetnosti, nastale u prvim  decenijama posle Drugog svetskog rata. Njen "karakter i razmere", odredio je sam kolekcionar, "izborom i brojem umetnika", a njenu umetničku vrednost potvrdili su naši najeminentniji istoričari umetnosti.

Karakter Osnovnog fonda Zbirke određen je Mamuzićevim interesovanjem za stvaralaštvo prve posleratne generacije umetnika odnosno za stvaralaštvo svojih prijatelja koji su pripadali toj generaciji. U odnosu na druge kolekcionare npr. na kolekcionara Pavla Beljanskog koji se u umetnosti između dva svetska rata opredelio za nacionalno-kolorističko slikarstvo, poetsko i osećajno, Mamuzićevo sabiranje Zbirke u programskom smislu nije imalo tako jasane stavove. Uvodeći u Zbirku dela svojih prijatelja, cilj mu je pre svega bio, da istakne ulogu ove generacije u kreiranju naše likovne scene. Međutim, pored osnovne namere Zbirka je prezentovala i morfološku razuđenost likovne scene u prvim posleratnim decenijama, najkarakterističnije umetničke stavove, donekle hronologiju umetničkih dešavanja šeste decenije. Tim pluralizmom programskih opredeljenja, koji su njeni dragoceni kvaliteti, Zbirka je u velikoj meri oslikala vreme u kojem je nastala. Dokaz za to su sabrane skoro u celini umetničke grupe: Zadarska grupa (čiji članovi predstavljaju jezgro grupe Jedanaestorica koja je i osnovana na inicijativu Milorada Bate Mihailovića), Decembarska grupa i Beogradska grupa.

Osnovni fond Zbirke čine dela 35 umetnika prve posleratne generacije. U trenutku osnivanja Osnovni fond Zbirke je obuhvatao 438 umetničkih dela, slika, skulptura, crteža, grafika i tapiserija. Zahvaljujući kasnijim poklonima kolekcionara, ali i umetnika i njihovih porodica fond se popunjavao. Od umetničkih dela pristiglih u Galeriju posle smrti kolekcionara, osnovana i proširena Zbirka Osnovnog fonda. Danas obe sadrže 933 umetnička dela. (Jovanka Stolić, viši kustos)

(tekst i fotografija preuzeti sa: http://www.galerijamamuzic.org.rs/)