London Pub

Laze Telečkog 15 , Novi Sad

Broj telefona: 021 421 881

FB stranica

Pub koji gostima pruža dnevne kafe, hranu koja prati koncept lokala i naravno žive svirke. 

Fotografije preuzete sa stranice: London Pub