Astal Šaren

Mite Ružića 4 , Novi Sad

Broj telefona: 021 528 004

Website / FB stranica

Krčma koja svojim konceptom želi da asocira na vreme kada se sporije živelo, a stranim posetiocima približi duh Vojvodine, ali i Balkana. 

Fotografija preuzeta sa stranice: Astal Šaren