Novosadski sajam

Hajduk Veljkova 11 , Novi Sad

Broj telefona: 021 483 0000

E-mail: info@sajam.net

Website / FB stranica

Sticanjem statusa slobodne kraljevske varoši 1748. godine, Novi Sad je stekao pravo da organizuje zemaljske vašare čija ekspanzija počinje u drugoj polovini 19. veka. Početkom 20. veka iz njih se iznedrio i Međunarodni novosadski sajam (pogledati: Od gradskog vašarišta do Poljoprivrednog sajma). 

Prva zemaljska poljoprivredna izložba, organizovana tokom okrobra 1948. godine, imala je 85.000 posetilaca, a ova cifra se sve do 1953. godine neprestano uvećavala. Iste godine Novosadski sajam prerasta u opštejugoslovensku komercijalnu ustanovu s novim zaštitnim znakom.

 

Međunarodni poljoprivredni sajam je od sedamdesetih do devedesetih godina 20. veka zabeležio svoje zlatno doba. Organizovane su i Kolektivne izložbe zemalja u razvoju, kao i konjički turniri i takmičenja zaprega. 

Izgradnjom Kongresnog centra "Master", otvorenog 2006. godine, Novosadski sajam je stvorio uslove za organizovanje modernih sajmova, s akcentom na uslužni biznis.