Detelinarska pijaca

Janka Veselinovića 3 , Novi Sad

Broj telefona: 021 512 296

E-mail: detelinarskapijaca@nstrznica.co.rs

Website /

Nastala sedamdesetih godina 20. veka, Detelinarska pijaca danas obuhvata preko 90 prodajnih mesta i ukupno 16 poslovnih prostora.

Sve veći broj novoizgrađenih stambenih objekata na Detelinari nametnuli su potrebu preuređenja ove pijace, zbog čega ona postaje savremena i funkcionalna pijaca koja zadovoljava potrebe i građana i zakupaca.

Rekonstrukcijom pijace, preuređena je hala koja je klimatizovana, otvoreno je 10 lokala, uredjeni su portali, postavljeni reflektori i otvoren izlaz prema Pasterovoj ulici. U "zelenom" delu pijace zamenjena je kompletna infrastruktura, adaptirane tezge, uređen plato i izgrađen kiosk od 64 kvadratnih metara namenjen prodaji živinskog mesa, mlečnih proizvoda i testenina.

Tekst i fotografije preuzeti sa stranice: www.nstrznica.co.rs