ŠOSO "Milan Petrović"

Bate Brkića bb , Novi Sad

Broj telefona: 021 6616366

Misija škole: Kontinuirana edukacija i rehabilitacija dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom od rođenja do uključivanja u društvenu zajednicu.

Istorijat: 1958. godine – osnovana je Samostalna pomoćna škola koja 1960. godine dobija ime Specijalna škola “dr Milan Petrović”.

Broj korisnika: 1200

Uzrast: 3-50 godina

Jezik na kome se realizuje program: Srpski jezik, Mađarski jezik, Slovački jezik

Neguje se: mađarski, slovački i romski jezik

Strani jezik: engleski, francuski

Konfesije: Pravoslavna, Katolička, Islamska zajednica

Primena metoda u nastavi i vannastavnim aktivnostima: Teacch metod, Pecs metod, Calendar metod, Hilton Perkins metod, Comunicative Language Teaching, Total Physical Response, Marte Meo International, Montessori metod, metod reedukacije psihomotorike, augmentativna i alternativna komunikacija...

Vannastavne aktivnosti: hor; tamburaški orkestar; školska pozorišta: “Putevima mašte”, “Teatar dobrih vibracija”; hor “Ison”; veliki broj sekcija

Posebni programi: dečja likovna kolonija “Između dva mosta”; humanitarna likovna kolonija “Na kanalu između dva mosta”; vajarska kolonija “Saška Šećerov”; “Moj ljubimac”; Dan merenja; Dan planete zemlje; Susret sa prijateljima

Izdavačka delatnost: Školski list “Koraci”; Stručna literatura

Priznanja: Veliki broj nagrada i priznanja učenicima, zaposlenima, školi, izdvajamo: “Svetosavska povelja” – Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije; “Povelja Miodrag Matić” – Društva defektologa Srbije

Doprinos stručnjaka škole reformskim procesima: Angažovanje na izradi reformskih dokumenta u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, zapošljavanja; Formiranje Odbora za brigu o osobama sa invaliditetom Grada Novog Sada

Saradnja: Nastavno-naučna baza Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehablitaciju u Beogradu i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Saradnja sa Univerzitetom u Novom Sadu, saradnja sa svim subjektima koji doprinose rehabilitaciji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom na lokalnom, pokrajinskom, republičkom i međunarodnom nivou.

Međunarodni kontakti: Studijska putovanja stručnjaka škole i posete školi - Holandija, Italija, Engleska, Škotska, Nemačka, Slovenija, Mađarska, Hrvatska, Austrija, Poljska, Španija, Amerika, Japa Studijska putovanja stručnjaka škole i posete školi - Holandija, Italija, Engleska, Škotska, Nemačka, Slovenija, Mađarska, Hrvatska, Austrija, Poljska, Španija, Amerika, Japan...

Nagrade: Zahvaljujući radu nastavnika i učenika Škola je u ovih četrdeset četiri godina postojanja dobila mnoštvo nagrada.