Filozofski fakultet Novi Sad

Dr Zorana Đinđića 2 , Novi Sad

Broj telefona: 021/485 39 74

E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs

Website /

Filozofski fakultet u Novom Sadu osnovan je posebnim zakonom koji je donela Skupština NR Srbije juna 1954. godine, da bi potom Republičko izvršno veće obrazovalo Matičnu komisiju sa zadatkom da, u svojstvu privremenih fakultetskih organa, pripremi početne nastavne planove, izabere vršioca dužnosti dekana, prve nastavnike i administrativno-tehničke radnike, da pripremi zgrade i druge uslove za početak rada fakulteta. Matična komisija, u sastavu: Aleksandar Belić, Pavle Savić, Velibor Gligorić, Vasa Čubrilović, Borivoje Drobnjaković, Mladen Leskovac, Miljan Mojašević, Tadija Pejović i Spasoje Čobanski - već na prvoj sednici za vršioca dužnosti dekana izabrala je dr Borivoja Drobnjakovića, dekana Filozofskog fakulteta u Beogradu, i odlučila da se obrazuje šest studijskih grupa: za istoriju, za južnoslovenske jezike, za jugoslovensku književnost, za engleski jezik i književnost, za nemački jezik i književnost, i za matematiku sa fizikom. Polovinom septembra iste godine Matična komisija je izabrala prve nastavnike: Mladena Leskovca, dr Milivoja Pavlovića, dr Mitu Kostića, Đorđa Sp. Radojčića, dr Petra I. Popovića, dr Mirka Stojakovića, dr Petra Đorđića, dr Ivana Popović, dr Pavla Ivića, dr Bogoljuba Stankovića i dr Milutina Garašanina.

Budući da je Fakultet (kao i u isto vreme osnovani Poljoprivredni) ulazio u sastav Beogradskog univerziteta, što znači da se podrazumevala i kadrovska i svekolika druga pomoć BU, uz prvu "postavu" nastavnika, a činili su je odreda velikani srpske nauke i kulture (oni mlađi su se upravo u ovoj sredini ostvarili), već prva generacija studenata, upisana između 5. i 15. septembra, prispela bezmalo iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije, mogla je da računa da je upisala dobru školu. A došla je u Novi Sad, u Vojvodinu, koja je još u XVIII veku (1774. godine) imala ponudu bečkog dvora da otvori visoku školu, datu s namerom da se odvrate srpski mladići od odlaska na školovanje u Rusiju, ali se tome usprotivila Ugarska dvorska kancelarija. Istu sudbinu imalo je i nekoliko drugih inicijativa. Tek je 1920. godine, kao deo BU, u Subotici otvoren Pravni fakultet. Višenacionalna Vojvodina, sa zavidnim dostignućima i u materijalnom i u duhovnom pogledu, sa znamenitom Maticom srpskom i dragocenim iskustvima njenih školaraca, sticanim ranije u Jegri, Pešti, Beču, Požunu, a kasnije u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, sa bogatim književnim fondom Biblioteke Matice srpske, uz zavidan ekonomski potencijal - bila je predodređena i spremna za ustanovu ovakve vrste. Bili su to počeci koji su se doživljavali kao prirodno "izrastanje" jedne sredine, a kasniji uspeh, koji karakteriše zavidan uspon za proteklih pedeset godina, kao neiznevereno očekivanje. 

Fakultet se ubrzano i planski razvijao, s velikim entuzijazmom njegovih poslenika i uz svestranu podršku društvene zajednice. Kadrovski se popunjavao (u početku, razumljivo, dovođenjem u Novi Sad ili već afirmisanih naučnika ili talentovanih mladih ljudi koji su tek ovde započeli da grade univerzitetsku karijeru, da bi kasnije počeo da se oslanja i na svoje najbolje studente; školske 1961/62. godine na trima studentskim grupama je otvorio postdiplomske studije, a 1969. godine na Fakultetu su odbranjena prva dva doktorata), za kratko vreme je zasnovo biblioteku za potrebe nastave i nauke, smišljeno podsticao razvoj naučnoistraživačkog rada (i individualnog i timskog, čime je Novi Sad prednjačio i u okvirima tadašnje Jugoslavije), pokrenuo svoju prvu ediciju - Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i, što je posebno važno, bez kompleksa inferiornosti tek osnovanog fakulteta, uključio se u međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju. Otvaranjem novih studijskih grupa pratio je potrebe zajednice a pre svega višenacionalne Vojvodine: 1957. godine otvoren je Lektorat, a 1959. godine Katedra za mađarski jezik i književnost (te godine je upisana i prva grupa od 30 studenata), 1961. godine prve studente upisala je Katedra za slovački jezik i književnost, 1981. godine osnovane su katedre i otvorene studijske grupe za rumunski jezik i književnost (Lektorat 1974. godine) i za rusinski jezik i književnost (Lektorat 1972. godine). Školske 1961/62. godine Fakultet je osnovao katedre i upisao prve studente na studijske grupe za rusinski jezik i književnost, za francuski jezik i književnost, za hemiju, za fiziku, za biologiju, nešto kasnije i za geografiju. Fakultet je, na inicijativu Pokrajine, 1968. godine dobio ulogu osnivača tri samostalna naučna instituta - Instituta za lingvistiku, Instituta za hungarologiju i Instituta za istoriju Vojvodine, koji će kasnije (1976. godine) integracijom ući u njegov sastav. Raznorodnog sastava i preglomazan (sa 14 studijskih grupa), Filozofski fakultet se 1969. godine razdvojio na dva fakulteta - Filozofski i Prirodno-matematički. Studijska grupa za pedagogiju otvorena je 1972. godine, a za psihologiju 1982. godine. Katedra za sociologiju i filozofiju 1978. godine zasniva studijsku grupu za marksizam, da bi se kasnije, u sklopu šire dezideologizacije društva, umesto nje formirale dve studijske grupe - za sociologiju i za filozofiju. Klasične nauke neguju se u sklopu Odseka (ranije instituta odnosno katedre) za istoriju, a folkloristika i narodna kultura na odgovarajućim odsecima.

isključenje vode Isključenje struje korona virus elektrovojvodina jkp lisje JGSP "Novi Sad" gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević horoskop bebe betanija raspored sahrana novi sad sahrane novi sad bez struje vlada srbije dnevni horoskop Elektrodistribucija Novi Sad raspored sahrana i ispraćaja astrologija uhapšen diler JKP Vodovod i kanalizacija bez vode izmena trase autobusa zodijak zdravlje servisne informacije novi sad obeležavanje novosadske racije klinika za ginekologiju i akušerstvo isključenja struje novosadsko porodilište novorođenčad