Limanski park

Novi Sad

Nedaleko od Dunava i novosadske plaže Štrand, na prostoru Limana 3, na 12.9 ha, nalazi se najveći park u gradu. Nastao je izgradnjom Limana, sadnjom topola i vrba, kasnije je oplemenjen lipom, brezom, hrastom, kedrom, omorikom i ukrasnim šibljem. U sklopu parka nalazi se i dečje igralište

Fotografije preuzete sa stranice: wikimedia