Tehnološki fakultet

Bulevar cara Lazara 1 , Novi Sad

Broj telefona: 0214853611

E-mail: deantf@uns.ac.rs

Website /

Tehnološki fakultet u Novom Sadu osnovan je 1959. godine sa ciljem da pruža akademsko obrazovanje tehnološko-inženjerskom kadru u oblasti prehrambenog inženjerstva. Školske 1972/73. godine uvedeni su novi smerovi u oblasti hemijskog, naftno-petrohemijskog inženjerstva i materijala, a školske 1978/79. godine i u oblasti hemijsko-prerađivačkog i farmaceutskog inženjerstva.

Na Tehnološkom fakultetu od osnivanja do danas, diplomiralo je 2972 studenta, odbranjeno je 104 specijalistička rada, 375 magistarskih teza, a doktorsku disertaciju je odbranilo 197 kandidata.

Tokom dosadašnjeg postojanja i rada, Tehnološki fakultet u Novom Sadu se razvio u naučno-obrazovnu instituciju zavidne reputacije, ne samo u zemlji već i u inostranstvu. Svojim visokim dometima u akademskom obrazovanju (osnovne tehnološke-inženjerske studije, specijalističke/magistarske studije, doktorati), kao i brojnim publikovanim naučnim radovima i saopštenjima, projektima, inovacijama, patentima i drugim ostvarenjima svojih saradnika, Fakultet je obezbedio adekvatno značajno mesto među elitnim institucijama ove vrste.

I danas, on dosledno sledi savremene trendove i visoke kriterijume u akademskom obrazovanju na svim nivoima, u nauci i istraživanju, čuvajući stečenu reputaciju i u ovim teškim vremenima.