PUBeraj

Laze Telečkog 12 , Novi Sad

Broj telefona: 021 426482

FB stranica

Ovo je kuća dobre muzike, lepih frizura, brada i cuge, kao što i dolikuje dosadašnjoj reputaciji.