Dečje selo "Dr Milorad Pavlović"

Dečje selo 1-13; 2/a i 2/b , Sremska Kamenica

Website / FB stranica

Dečje selo Sremska Kamenica nastalo je u velikoj porodici SOS Dečjih sela. Otvoreno je 1975. godine kao stoto u svetu i prvo u Istočnoj Evropi. Izgrađeno po ugledu na druga Dečja sela na temeljnim vrednostima SOS Kinderdorf organizacije, kao što su odgovornost, istrajnost i pre svega posvećenost.

Misija koju se ova ustanova trudi da ostvari je da štićenike Dečijeg sela nauči pravim vrednostima i osposobi ih za dalji život.

Na putu odrastanja svakog deteta cilj je da sa prepozna i osnaži njihova unutrašnja snaga (sposobnosti, vrline, znanja) i izgradi preko potrebna mreža podrške za budućnost.

Nastoji se da izlaskom iz Dečjeg sela, deca zauvek izađu iz sistema socijalne zaštite.

Zajedničkim radom svi zaposleni se trude da se razvije sredina po meri deteta. Sredina koja prati i reaguje na njihove svakodnevne potrebe. Upravo autentičan okvir za rad, satkan od različitih programa i ideja, prepoznatljiv je za Dečje selo u Sremskoj Kamenici.

Programske aktivnosti namenjene deci imaju više ciljeva. Glavni cilj je osnaživanje i prepoznavanje potreba i interesovanja dece. Programske aktivnosti na kojima rada deca i zaposleni su sekcije, kreativne, rekreatvine, indivualne i grupne radionice.

*Tekst i fotografije preuzeti sa stranice Dečje selo.