Galerija Forma - UPIDIV

Ilije Ognjanovića 3 , Novi Sad

Broj telefona: 021 524 481

E-mail: office@upidiv.org.rs

Website / FB stranica

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine /UPIDIV/ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva kroz unapređenje i razvo profesionalnog likovnog stvaralaštva u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Ciljevi UPIDIV-a su:
- unapređenje i razvoj profesionalnog likovnog stvaralaštva iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna.
- razvijanje saradnje i unapređenje rada i aktivnosti u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
- unapređenje profesionalnog društvenog položaja i zaštita prava samostalnih umetnika i materijalnog položaja stvaralaca i struke.
- organizovanje profesionalnih likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera u cilju ostvarivanja i zaštite socijalno – pravnog statusa samostalnih umetnika, istaknutih umetnika i stručnjaka iz delatnosti Udruženja.
- organizovanje autorskih, tematskih, retrospektivnih, jubilarnih i drugih izložbi i likovnih manifestacija i akcija u oblasti primenjene umetnosti i dizajna.

Svoje ciljeve Udruženje ostvaruje sprovođenjem sledećih zadataka:
- vodi evidenciju članova koji samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti primenjene umetnosti i dizajna
- udruženje daje obrazloženu ocenu o ispunjavanju merila i kriterijuma propisanih za upis u evideciju lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti primenjene umetnosti i dizajna.
- informisanje članova u svrhu stalnog stručnog usavršavanja i saradnje
- zastupanje članova Udruženja pri zaključivanju ugovora sa trećim licima i pružanje pomoći u zaštiti moralnih i materijalnih autorskih prava.
- organizovanje izdavačke delatnosti /monografije, katalozi, plakati, stručni bilteni/ vezani za delatnost UPIDIV-a.
- organizovanje kongresa, simpozijuma, predavanja, seminara i kurseva iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna
- organizovanje evidencije i dokumentacione službe za pregled i bazu podataka za stručno izučavanje primenjene umetnosti i dizajna.
- afirmisanje delatnosti i stručnog ugleda članova
- podrška i učešće u društvenim akcijama koje doprinose ostvarivanju umetničkih i društveno priznatih vrednosti
- pružanje pomoći članstvu u rešavanju pitanja radnih prostora –ateljea, kao i stambenih problema
- davanje mišljenja i preporuka o elaboratima, delima i stavovima svih društvenih činilaca iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna, na zahtev svojih članova ili drugih institucija i ustanova
- obavljanje poslova marketinga za potrebe UPIDIV-a i njegovih članova.
- obavljanje i drugih poslova u funkciji ostvarivanja ciljeva radi kojih je Udruženje osnovano, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Galerija Forma je izložbeni prostor UPIDIV-a.
Radno vreme: radnim danima od 8:00 do 20:00 časova. Galerija je zatvorena subotom, nedeljom i u dane državnih praznika.

(tekst i fotografije preuzeti sa: http://www.upidiv.org.rs/)