Gradska biblioteka u Novom Sadu

Dunavska 1 , Novi Sad

Broj telefona: 021 529 265

E-mail: gradskabibliotekans@gmail.com

Website / FB stranica

Gradska biblioteka u Novom Sadu nalazi se Dunavskoj ulici br. 1, u zgradi koja je zadužbina Anke i Arse Pajević, izdavača, mecene i dobrotvora srpskog naroda. Radi na tradiciji Srpske čitaonice novosadske koja je osnovana 23. septembra 1845. godine.
Prvi njen predsednik je bio Jovan Rajić mlađi, novosadski advokat. Prvi Ustav, pravila o ustrojstvu i radu, Čitaonica je dobila decembra 1860. godine. 1861. godine na čelo Čitaonice dolazi dr Svetozar Miletić, a kao sekretar radi Jovan Jovanović, potonji Zmaj. Srpska čitaonica je 1861. godine osnovala Srpsko narodno pozorište, prvo profesionalno pozorište u Srba. Bila je pokrovitelj radu Ujedinjene omladine srpske, Srpskog pevačkog društva i mnogim drugim ustanovama i organizacijama.
Svoju individualnost Srpska čitaonica u Novom Sadu čuva do 1958. godine, kada objedinjavanjem sa Bibliotekom "Đura Daničić", rejonskim bibliotekama grada, a nešto kasnije i pozajmnim odeljenjem Biblioteke Matice srpske, poprima oblik i način delovanja koji i danas ima kao Gradska biblioteka u Novom Sadu.

Gradska biblioteka u Novom Sadu, sa više od 25.000 korisnika i fondom od preko 500.000 knjiga, jedna je od najvećih javnih biblioteka u zemlji. Kao matična biblioteka za Južnobački okrug, projektuje i prati razvoj bibliotečke delatnosti u mreži od 250 biblioteka i bibliotečkih jedinica.
Ciljevi Biblioteke:
- da prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje knjiga, periodiku i druge izvora informacija
- da obezbedi slobodan i otvoren pristup ljudskom znanju i informacijama
- da omogući samoobrazovanje i formalno obrazovanje na svim nivoima
- da edukuje korisnike za samostalno korišćenje izvora informacija
- da promoviše knjigu i čitanje

Mrežu ogranaka Gradske biblioteke čine 26 bibliotečkih ogranka (u gradu i prigradskim naseljima) i dva posebna fonda: Zavičajna zbirka i Čitaonica.
Zavičajna zbirka, sa oko 22.000 knjiga i blizu 300 spomenika kulture, ima karakter muzejske zbirke.
Fond Čitaonice čine referensna, naučno-popularna, stručna literatura i časopisi.
Pozajmno odeljenje za odrasle korisnike Đura Daničić ima oko 65. 000 knjiga beletristike i naučno-popularne literature na srpskom i stranim jezicima.
Dečje odeljenje, sa preko 32 000 knjiga i slikovnica, računarom sa edukativnim igrama i radionicama namenjenim deci, pravo je mesto za odrastanje najmlađih korisnika.

U Gradskoj biblioteci se godišnje realizuje oko 1300 raznih kulturnih programa u mreži bibliotečkih ogranaka: književnih večeri, tribina, predavanja, koncerata, izložbi.
Program namenjen deci obuhvata promocije knjiga i časopisa, gostovanja dečjih pisaca, kreativne radionice, filmoteku i izložbe likovnih radova.

(tekst i fotografija preuzeti sa: http://www.gbns.rs/)