Galerija Matice srpske

Trg galerija 1 , Novi Sad

Broj telefona: 021 4899 000, 021 4899 011

E-mail: info@galerijamaticesrpske.rs

Website / FB stranica

Godinom osnivanja Galerije Matice srpske smatra se 1847. godina kada je u Budimpešti u okrilju Matice srpske osnovan Muzej, iz čije umetničke zbirke je proistekla Galerija Matice srpske. Od samih početaka Galerija se bavi prikupljanjem, čuvanjem, proučavanjem, izlaganjem i interpretacijom umetničkih dela srpske kulturne baštine. Galerija Matice srpske, 1958. godine preseljena u današnju zgradu na Trgu galerija, svojom stalnom postavkom i povremenim izložbama, teži da bude mesto edukacije publike o razvoju umetničkih ideja, o umetnicima, delima i patronima u našoj sredini.

Sa umetničkim fondom koji broji oko 7.000 dela srpske nacionalne umetnosti nastalih u periodu od XVI do XXI veka, Galerija Matice srpske je jedan od najbogatijih umetničkih muzeja u zemlji. Po značaju i celovitosti, izdvajaju se zbirke slikarstva, grafike i crteža XVIII, XIX i prve polovine XX veka, koje ilustruju nastanak i razvoj nacionalne umetnosti toga doba i ukazyju na položaj i mesto srpske kulture u evropskom kontekstu.

Stalna postavka Galerije Matice srpske sa oko 500 umetničkih dela izloženih u 1400 m2 izložbenog prostora hronološki prikazuje srpsku nacionalnu umetnost od XVI do XX veka i njeno uklapanje u savremene tokove evropske umetnosti. Prilikom formiranja idejnih koncepata opredelili smo se za različite pristupe. Želja nam je da stalnom postavkom ukažemo na raznovrsnost i bogatstvo nacionalne kulturne baštine i da savremenim metodama tumačenja i prezentacije pružimo jasnu sliku o poetici i retorici srpske umetnosti novijeg doba.

(tekst preuzet sa: http://www.galerijamaticesrpske.rs/index.html)