Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj

Zlatne grede 4 , Novi Sad

Broj telefona: 021 529 977

Website / FB stranica

(fotografija preuzeta sa: http://jjzmaj.edu.rs/pocetna)