Infopolis omladinski centar

Trg slobode 3 (Apolo centar, suteren) , Novi Sad

Broj telefona: 021 6624 470

E-mail: infopolisns@gmail.com

Website / FB stranica

Infopolis je centar otvoren za mlade ljude u potrazi za različitim informacijama koje su im potrebne za lakše donošenje odluka i snalaženje u životu.
U kontaktu sa svakim korisnikom/com pojedinačno, primarna briga Centra jeste da odgovori na pitanje koje je korisnik postavio, bez obzira na ideološke, komercijalne ili političke interese okoline. Centar teži da ovo učini na način koji će omogućiti korisniku/ci da ima maksimum izbora i koji će poštovati njegovu/njenu autonomiju i anonimnost.

* tekst/fotografija: Infopolis