Gradska kuća

Trg slobode 1 , Novi Sad

Broj telefona: 021 420 066

E-mail: gradns@novisad.rs

Website / FB stranica

Podignuta 1895. godine do danas predstavlja sedište gradonačelnika Novog Sada i jednu od najlepših građevina na Trgu Slobode.


Autor: Srđan Srđanov

Sama institucija Magistrata stara je koliko i status slobodne kraljevske varoši (od 1748. godine), a na izgradnju ovog objekta čekalo se do prikupljanja neophodnih sredstava (1893. godine). Usvajanjem projekta poznatog novosadskog arhitekte Đerđa Molnara pristupa se izgradnji ovog objekta, inače kopiji gradske kuće u Gracu. 

Gradska kuća Novi Sad Gradska kuća Grac (Rathaus)Sličnost je evidentna, a usmenim govorom i potvrđujemo da je u pitanju kopija nazivajući je GraCka kuća u Novom Sadu.