Održivost, odrast i hrana

Predavanje i prezentaciju knjige na temu “Održivost, odrast i hrana” održaće Predrag Momcilovic, 6.juna od 18h u dvorištu omladinskog centra CK13 Crna kuća . Predavanje se organizuje u sklopu obeležavanja svetskod dana odrasta / Global Degrowth Day 2020.


Živimo u periodu koji su naučnici nazvali antropocen, po obimu uticaja koji čovek ostvaruje na planetu Zemlju. Klimatske promene postale su realnost i njihove posledice se već osećaju, dok se koncentracija ugljen dioksida u atmosferi približava tački kolapsa. Razlika između bogatih i siromašnih veća je nego ikada ranije u istoriji, dok se suočavamo sa šestim globalnim izumiranjem izazvanim od strane čoveka. Dotakli smo granice globalnog kapitalističkog rasta i gledamo u otvorenu provaliju


Pandemija COVID - 19 virusa dodatno je ogolila neodrživost i nehumanost globalnog sistema. Tokom pandemije na udaru su se našli i globalni lanci proizvodnje i snabdevanja hranom. Neodrživost proizvodnje hrane ogleda se i u tome da industrijska poljoprivreda koristi 75% obradive zemlje a isporučuje samo 30% svetske hrane, dok mali farmeri hrane 70% svetske populacije a koriste samo 25% obradive zemlje. Zato je potrebna promena paradigme i fokusiranje na lokalnu i održiviju hranu.


Preispitivanje i odbacivanje ideje eksponencijalnog rasta zasnovanog na profitu i promišljanje društvenih i ekonomskih alternativa jeste u srži samog odrast/degrowth teorije i pokreta. Prema jednoj od definicija odrast/degrowth se bazira na promeni načina upotrebe prirodnih resursa ali i promeni društvenih odnosa prema radu, kapitalu, novcu kao i pitanju vlasništva, uz radikalnu demokratizaciju društva, sa ciljem stvaranja nove antikapitalističke ekonomije i društva u skladu sa prirodom.


Predrag Momcilovic je student doktorskih studija na Geografskom fakultetu u Beogradu. Član platforme za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko , novinar portala Mašina i urednik portala za političku ekologiju Ekološki glasnik Okvir. U svom istraživačkom radu bavi se prirodnim ograničiteljima rasta, društvenim aspektima klimatskih promena i aternativnim modelima organizovanja u proizvodnji hrane.


Platforma Zajedničko doprinosi izgradnji pravednog, ravnopravnog, solidarnog i održivog društva utemeljenog na praksama demokratskog učešća i kontrole, participativnog upravljanja, javnog, društvenog i zadružnog vlasništva, te ekonomije zasnovane na načelima samoorganizacije, saradnje, i solidarnosti.

Održivost, odrast i hrana
Kada? 06. jun 2020 . / Gde? Omladinski centar CK13 (Crna kuća)

Prisustvo ovom dešavanju do sada najavilo je 1 posetilaca

Prisustvovaću ovom dešavanju!

Oceni dešavanje:
0
0

* Sva polja su obavezna

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.