Otvaranje Festivala mentalnog zdravlja

**** Otvaranje 4. festivala mentalnog zdravlja ****

Satnica Festivala ------->>>>>> http://izjzv.org.rs/app/FMZ/

U svetu koji se menja i obiluje novim izazovima, naša znanja o životnim krizama i njihovom prevladavanju neophodno je stalno proširivati i obogaćivati, uz delikatno balansiranje između potrebe da imaju čvrsto uporište u nauci i zahteva da se učine što prijemčivijim za javnost.

To je polazna ideja i okvir za organizovanje tribine o životnim krizama, koja će se sastojati iz nekoliko kratkih izlaganja, praćenih komentarima i diskusijom sa publikom.

Pitanju kakav kontekst različiti izazovi današnjice daju životnim krizama i njihovom prevladavanju posvetiće se stručnjaci različitih profesija i gledišta, iz oblasti psihologije, psihijatrije i filozofije, a sa ciljem da se sagledaju činioci koji mogu da deluju kao faktori rizika i kao protektivni faktori povezani sa rastom i razvojem.

Učesnici:

>>> Aleksandra Nedić, psihijatar sa 33 godine radnog iskustva na Odeljenju za poremećaje raspoloženja, Klinike za psihijatriju, kao i profesor na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

>>> Slobodan Sadžakov, vanredni profesor na Pedagoškom fakultetu, uža oblast Etika. Gostujući profesor na Sveučilistu u Zagrebu. Autor knjiga "Novozavetni moral" i "Egoizam: etička studija o moralnim principima kapitalizma".

>>> Jelena Srna, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Odnedavno u penziji. Prvu polovinu svog radnog veka je radila kao specijalista medicinske psihologije, porodični terapeut i sudski veštak na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu. Autor je vise knjiga i brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti kliničke
psihologije.

Moderatorka >>>> Marija Zotović, redovni profesor na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nastavnik na kursevima iz oblasti razvojne psihologije, na sva tri nivoa studija. Bila je koordinator i/ili učesnik u više od deset naučnih i stručnih projekata sa bibliografijom od preko 150 referenci.

Bez prijave / samo dođite

Tribinu organizuje Institut za javno zdravlje Vojvodine i Programski odbor Festivala uz podršku Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

Otvaranje Festivala mentalnog zdravlja
Kada? 10. oktobar 2019 . u 18:00 h / Gde? BulevarBooks IC Bulevar knjižara

Prisustvo ovom dešavanju do sada najavilo je 2 posetilaca

Prisustvovaću ovom dešavanju!

Oceni dešavanje:
1
0

* Sva polja su obavezna

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.