Seminar “Društvo u pokretu: Migracije ljudi i granice ljudskosti”

Omladinski centar CK13 poziva na dvodnevni Seminar alternativnih politika pod nazivom “Društvo u pokretu: Migracije ljudi i granice ljudskosti” koji će se održati 11. i 12. jula u prostorijama Omladinskog centra CK13. Seminar će voditi Frančeska Fornari, omladinska radnica i aktivistkinja.

Radni jezik je srpski, a seminar će biti održan na otvorenom, uz sve mere prevencije u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Možete se prijaviti putem formulara na ovom linku.

Migracije su društveno-istorijski univerzalan fenomen: one su oduvek i svuda postojale, izazvane raznim faktorima (društveno-političkim, ekonomskim, klimatskim, kulturološkim, i drugim) koji su, koncentrisani u osećanja straha, poniženja ili nade, primoravali ljude na kretanje preko granica država i granica izdržljivosti. Kao i u prošlosti, i u današnje “doba migracija”, migracije ljudi globalno oblikuju načine funkcionisanja država i društava, ekonomija, klasnih i međukulturnih odnosa, kroz lično i kolektivno iskustvo razlike i transformaciju. Načini i posledice susreta i suočavanja – netrpeljivost prema razlici i otpor transformaciji, ili prihvatanje ljudi u pokretu – pokazuju vladajuće ‘društvene strasti’ i granice ljudskosti određenih zemalja na migrantskom putu iz zemlje u zemlju.

Dvodnevni seminar “Društvo u pokretu: Migracije ljudi i granice ljudskosti” baviće se jednom od najaktuelnijih migracija danas: onom duž takozvane “Zapadno-balkanske rute”. Program seminara ima za cilj da rasvetli i ispravno informiše polaznike o fenomenu migracija, počev od konceptualizacije pojave i vrsta migracija, preko istorije razvoja “Zapadno-balkanske rute”, do pitanja položaja osoba u pokretu koje su u tranzitu ili borave u Srbiji i regionu u okviru evropskog i domaćeg sistema azila i međunarodne zaštite. Konačno, seminar ima za cilj da podstakne razmišljenja o mogućnostima ličnog i kolektivnog angažovanja za migrantska prava, kroz pitanja o uključivanju migranata, tražitelj(k)a azila i izbeglica u naše društvo, odnosno pitanja o našem uključivanju u njihov život, tj. borbu za život i rad.

Seminar će sadržiti teorijske inpute, grupne radove i diskusije, i biće baziran na principima neformalnog obrazovanja koji podrazumevaju aktivno učešće i doprinos učesnica/ka.
Frančeska Fornari je aktivistkinja i omladinska radnica. Suosnivačica je italijanskog udruženja građana Rise Hub koje čine mladi iz lokalne zajednice kao i tražioci i tražiteljke azila i izbeglice. Bavila se socijalnim uključivanjem migranata, tražioca/teljki azila i izbeglica u raznim kontekstima i zemljama, kao i istraživanjem o migracijama iz rodne perspektive. Od 2015. bavi se direktnim radom sa osobama u pokretu u Srbiji i regionu.

Više detalja: https://ck13.org/seminar-drustvo-u-pokretu-migracije-ljudi-i-granice-ljudskosti/

Seminar “Društvo u pokretu: Migracije ljudi i granice ljudskosti”
Kada? 11. jul 2020 . u 09:30 h / Gde? Omladinski centar CK13 (Crna kuća)

Prisustvo ovom dešavanju do sada najavilo je 1 posetilaca

Prisustvovaću ovom dešavanju!

Oceni dešavanje:
0
0

* Sva polja su obavezna

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.