Eđšeg - kulturna stanica

Promocija i prodaja hand made proizvoda

Novi Sad

Gulašijada

Filozofski fakultet Novi Sad

Putujući studentski sajam francuskih fakulteta