Kulturni centar Novog Sada

Izložba slika „On the Beach“ Petra Šušulića

Eđšeg - kulturna stanica

Izložba akvarela Ljiljane Kuzmanović