Galerija lik. umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Promocija foto-monografije i izložba „Iza sedam logora"