Srpska akademija nauka i umetnosti - Novi Sad

PAVEL PETROVIĆ, ZABORAVLjENI TEMIŠVARSKI SLIKAR IZ XIX VEKA REZULTATI NAJNOVIJIH ISTRAŽIVANjA (2014–2023)

Srpska akademija nauka i umetnosti - Novi Sad

PAVEL PETROVIĆ, ZABORAVLjENI TEMIŠVARSKI SLIKAR IZ XIX VEKA REZULTATI NAJNOVIJIH ISTRAŽIVANjA (2014–2023)

Onlajn

Ciklus ONLINE predavanja - Sa emocijama na Ti

Onlajn

Ciklus ONLINE predavanja - Sa emocijama na Ti

Onlajn

Ciklus ONLINE predavanja - Sa emocijama na Ti

Srpsko narodno pozorište

Predstava "Kidd Pivot"

Onlajn

Ciklus ONLINE predavanja - Sa emocijama na Ti