Novi Sad

Predavanje finskog ambasadora - H.E. Pertti Ikonen