Omladinski centar CK13 (Crna kuća)

Voda kao javno dobro: od privatizacije do rekomunalizacije