Svilara - kulturna stanica

75.000 - Vrednost umetničkog dela