Clover Serbia d.o.o. Viši saradnik za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara Mesto zaposlenja: Novi Sad Rok za konkurisanje: 21.03.2019

 

Kompanija Clover Serbia deo je Clover Technologies grupe, koja je svetski lider u vertikalno integrisanim, kompletnim ekološkim rešenjima. Kompanija u Srbiji posluje od 2006. godine i bavi se reproizvodnjom toner kertridža za laserske štampače. Od samog početka naše poslovanje zasnovano je na veoma visokim švajcarskim standardima kvaliteta, što je poslužilo kao sjajna osnova za kontinuiran rast i razvoj. Počevši sa svega 25 zaposlenih, Clover Serbia je danas najveća fabrika ove vrste u Evropi i jedna među 5 najvećih u svetu. Pored toga što su naši proizvodi vrhunskog kvalitetu pronašli svoje mesto na nekim od najzahtevnijih svetskih tržišta, posebno smo ponosni na doprinos koji kroz ovakav način reproizvodnje i upotrebu postojećih resursa svakodnevno dajemo očuvanju životne sredine.

Zajedno sa rastom i razvojem naše kompanije, razvija se i naš najvredniji resurs – naši zaposleni, kojih u ovom trenutku ima preko 550. Clover Serbia pruža idealno radno okruženje kako za one koji žele da uče od naših timova domaćih i stranih eksperata, tako i za sve koji svojim iskustvom, idejama i inventivnim rešenjima mogu da nam pomognu da lestvicu koju smo postavili najviše u našoj industriji, podignemo na još viši nivo. Biti deo multinacionalne grupe koja broji preko 20.000 zaposlenih na 60 lokacija širom sveta, našim zaposlenima pruža mogućnosti za napredak i usavršavanje koje su praktično neograničene. Prijatna radna atmosfera, konkurentna i redovna plata, korektan odnos prema zaposlenima – samo su neke od prednosti koje nas izdvajaju od ostalih.

Sa ciljem da ojačamo naš sjajan tim, potreban nam je izvršilac za radno mesto

Viši saradnik za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara

Petrovaradin

Opis posla:

 • Učestvuje u pripremi akta o proceni rizika
 • Vrši kontrolu i daje predloge menadžmentu Društva u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline i opreme za rad
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu
 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca i po potrebi izveštava nadležne organe
 • Sprovodi i neposredno organizuje preventivne mere iz oblasti zaštite od požara utvrđene zakonom
 • Sprovodi osnovnu obuku radnika i proveru znanja iz oblasti zaštite od požara
 • Organizuje redovni servis opreme za zaštitu od požara, u skladu sa propisima
 • Učestvuje u pripremi opštih akata iz oblasti zaštite od požara i svih ostalih dokumentacija
 • U slučaju izbijanja požara učestvuje u akciji gašenja
 • Prati propise i vodi potrebne evidencije iz oblasti zaštite od požara
 • Blagovremeno savetuje i predlaže mere za unapređenje zaštite od požara
 • Vrši i druge poslove koji doprinose unapređenju zaštite od požara
 • Obavlja sve ostale poslove u skladu sa važećim propisima i zakonskom regulativom u oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i vanrednih situacija
 • Po potrebi organizuje ili obavlja prevoz zaposlenih koji se povrede ili razbole do Doma zdravlja, Urgentnog centra ili do kuće
 • Direktno sarađuje sa PIO fondom u pogledu overe izveštaja o povredi na radu
 • Prati rad sistema za automatsku dojavu požara
 • Aktivno učestvuje u nabavci radnih odela i zaštitnih sredstava uključujući prikupljanje ponuda kao i veličina
 • Sarađuje sa inspekcijskim službama i državnim organima i ostalim institucijama koje imaju veze sa zaštitom na radu i zaštitom od požara
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i to isključivo poslove koji su povezani sa poslovima utvrđenim ugovorom o radu i opštim aktom, odnosno sa radnim mestom zaposlenog
 • Za svoj rad odgovara Direktoru i Menadžeru sektora pravnih i kadrovskih poslova

Uslovi:

 • VI-VII stepen stručne spreme u skladu sa Zakonom
 • Položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima u istoj ili sličnoj oblasti
 • Napredni nivo poznavanja MS Office programa
 • Znanje engleskog jezika
 • Dobre komunikacione, organizacione i liderske sposobnosti

Rok za konkurisanje: 2019-03-21


Postavljeno pre 15 dana i 48 minuta
Broj pregleda: 116