Credit Agricole Srbija AD Novi Sad Ekspres bankar Mesto zaposlenja: Novi Sad Rok za konkurisanje: 26.06.2019

logo_23518

Potreban nam je:

Ekspres bankar

Beograd, Novi Sad

Tip ugovora: na određeno vreme

Radne obaveze i dužnosti

 • Odgovornost za prijem i realizaciju svih gotovinskih, negotovinskih, menjačkih naloga i transakcija, i adekvatnu kontrolu nad primljenim / vraćenim novcem
 • Odgovornost i adekvatno upravljanje i manipulacija gotovinom (RSD)
 • Adekvatno upravljanje, prijem i prodaja svih hartija od vrednosti (čekovi, menice)
 • Upravljanje čekovima
 • Ostale usluge u okviru filijale
 • Rad sa ovlašćenim menjačima
 • Usaglašavanje balansa "kraja dana" u skladu sa internim propisima
 • Učestvuje u prodajnim aktivnostima kroz komercijalne kontakte, preporuke i preporuke zabeležene NCT-u, deljenje prodajnih prilika sa timom
 • Upravljanje i razvoj portfolija sopstvenih klijenata u skladu sa dodeljenim portfoliom
 • Pružanje adekvatne usluge klijentima; Kartice, POS terminali i E / M bank, promovišući digitalne usluge
 • Adekvatna komunikacija na reklamacije klijenata
 • Upravljanje svim računima klijenata
 • Usklađivanje sa svim važećim zakonima i internim i eksternim propisima
 • Doprinosi pozitivnom timskom duhu u filijali kroz razmenu znanja, sinergiju, podršku kolegama
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca

Znanja i iskustva potrebna za poziciju

 • Visoka školska sprema
 • Znanje engleskog jezika
 • Znanje rada na računaru
 • Neophodne kompetence
 • Jake veštine servisa klijenata
 • Komunikacione veštine
 • Veštine prodaje
 • Digitalna pismenost
 • Pažnja na detaljima

Rok za konkurisanje: 2019-06-26


Postavljeno pre 14 dana i 3 sata
Broj pregleda: 90