Farmaceutski fakultet Novi Sad Saradnik u nastavi na smeru zdravstvene nege Mesto zaposlenja: Novi Sad Rok za konkurisanje: 25.06.2019

logo_20457

Фармацеутски факултет, Нови Сад, Универзитет Привредна академија у Новом Саду расписује конкурс за избор у звање и пријем у радни однос на позицији:

Сарадник у настави на смеру здравствене неге

Нови Сад, 1 извршилац

Уз пријаву кандидати подносе:

  • оверене копије диплома о завршеним основним студијама;
  • потврда о уписаним мастер студијама или о уписаној специјализацији;
  • професионалну биографију;
  • оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених;
  • оригинал или оверену копију уверења о држављанству;
  • копију личне карте или пасоша;
  • фотографију у боји;
  • друге доказе који могу користити приликом избора сходно Закону о високом образовању.

Рок за пријављивање је до 

Пријаву са пратећом докуменатцијом послати електронски или поштом на адресу:

Фармацеутски факултет, Нови Сад
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
{application_phone_dark_1}

Након увида у приспеле пријаве извршиће се ужи избор кандидата који ће бити позвани на интервју.


Postavljeno pre 15 dana i 2 sata
Broj pregleda: 138