Inter Prospekt d.o.o. Šef gradilišta - poslovođa Mesto zaposlenja: Novi Sad Rok za konkurisanje: 07.04.2019

Inter prospekt d.o.o. je građevinska firma koja se bavi radovima u niskogradnji, uspešno posluje već duži niz godina. Usled povećanog obima posla preduzeće Inter prospekt d.o.o. raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

Šef gradilišta - poslovođa

Beograd / Rad na terenu

Uslovi:

 • Dobro poznavanje MS Office i AutoCAD paketa;
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije;
 • Samostalnost, odgovornost, timski rad, rad na terenu.

Zadaci:

 • Organizuje rad i rukovodi realizacijom radova na gradilištu;
 • Organizuje i učestvuje u izradi operativnih planova za objekte na gradilištu;
 • Organizuje i učestvuje u izradi projekata i elaborata mera bezbednosti i zdravlja na radu za gradilište i stara se o njihovom sprovođenju;
 • Vodi brigu o obezbeđenju gradilišta random snagom, materijalom, energijom i drugim potrebama;
 • Izrađuje i vodi građevinsku dokumentaciju građevinski dnevnik i građevinske knjige;
 • Daje podatke za izradu situacija prema investitoru i učestvuje u njihovoj izradi;
 • Organizuje, prati i kontroliše rad podizvođača/kooperanata, kako kvaliteta, tako i dinamike i usklađuje ih sa sopstvenom operativom;
 • Kontroliše kooperantske račune i situacije i tu kontrolu overava svojim potpisom na listovima građevinske knjige;
 • Stara se o urednom vođenju gradilišne i druge dokumentacije;
 • Priprema sve podatke za analizu i obradu obračuna naknadnih i dopunskih radova;
 • Kontroliše kvalitet i izvršenih radova, materijala koji se ugrađuje, rad i discipline na gradilištu i učestvuje u predaji i konačnom obračunu objekta;
 • Stara se o primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu;
 • Prati i primenjuje propise i akte iz delokruga svoga rada.

Rok za konkurisanje: 2019-04-07


Postavljeno pre 17 dana i 13 sati
Broj pregleda: 95