Koteks Viscofan d.o.o. Asistent nabavke Mesto zaposlenja: Novi Sad Rok za konkurisanje: 23.02.2019

logo_25489

Mi smo kompanija KOTEKS VISCOFAN DOO iz Novog Sada i bavimo se proizvodnjom veštačkih omotača za mesnu industriju i deo smo Viscofan grupe. Imamo 21 fabriku i poslujemo u 17 zemalja Evrope, Azije, Severne Amerike, Latinske Amerike i Okeanije.

Asistent nabavke

Novi Sad

Opis:

 • Obezbeđuje kompetentno i kvalitetno izvršavanje svih dužnosti nabavke
 • Učestvuje u traženju i pregovorima oko uslova nabavke (cena, uslovi plaćanja,isporuke i sl.)
 • Istražuje mogućnosti nabavke novih materijala, zamena za postojeće i alternativna rešenja prilikom nabavke
 • Prikuplja ponude izboru dobavljača
 • Učestvuje u razmatranju ponuda i ugovora
 • Naručuje materijale i usluge prema ugovorenim cenama, ugovorenim uslovima i rokovima
 • Kreira put za realizaciju nabavke,nadgleda i koordinira isporuku u skladu sa ugovorenim uslovima
 • Saradnja pri sastavljanuju budžeta i proaktivno pračenje realizacije planiranih vrednosti nabavke
 • Preduzima sve mere za realizaciju ugovorenih nabavki uključujući i podnabavke usluga u cilju realizacije istih kao i pribavljanje svih potrebnih dozvola, rešenja certifikata i slično.
 • Poručivanje repro materijala i materijala za pakovanje na osnovu principa minimalnih zaliha sa odgovornošću za ispunjenje i poštovanje ovog principa poručivanja.
 • Poručivanje rezervnih delova, tehničke robe i usluga tehničke prirode
 • Rukovodjenje voznim parkom  i kordinisanje remonta i servisiranja istog.
 • Upućuje zahteve dobavljačima i prati njihovo rešavanje u slučaju manjka,defekata ili neusklađenosti u pošiljci
 • Vodi evidenciju nabavke u sistemu i putem čuvanja dokumentacije
 • Master data za ažuriranje podataka o dobavljačima, rezervnim delovima, repro materijalu i materijalu za pakovanje u SAP operativnom sistemu.
 • Obavljanje administrativnih poslova celog odeljenja Nabavke
 • Priprema izveštaje za državne organe
 • Prikupjla podatke i dostavlja ih u sistematizovanom obliku  na zahtev državnih organa
 • Sarađuje sa sektorom finansija u vezi blagovremenog plaćanja

Rok za konkurisanje: 2019-02-23


Postavljeno pre 8 dana i 9 sati
Broj pregleda: 248