Univerexport d.o.o. Tehnolog u Službi kontrole kvaliteta Mesto zaposlenja: Novi Sad Rok za konkurisanje: 09.03.2019

logo_28970

Univerexport je jedan od vodećih trgovinskih lanaca na teritoriji Vojvodine. Univerexport je svoju delatnost razgranao kroz  široku prodajnu mrežu i prodajne objekte koji su prepoznatljivi po asortimanu, kvalitetnoj usluzi i uvek pristupačnim cenama.

Usled proširenja obima posla nudimo Vam mogućnost da postanete deo našeg uspešnog tima na poziciji: 

Tehnolog u Službi kontrole kvaliteta

- Novi Sad - 

Opšti uslovi:  

 • VII stepen stručne spreme, Tehnološki fakultet, prehrambeni smer
 • Minimum godinu dana radnog iskustva u struci
 • Rad na računaru, poznavanje Office paketa programa
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije, aktivan vozač

Opis posla:

 • Izrada deklaracija za prehrambene i neprehrambene proizvode (artikli iz uvoza, iz lične proizvodnje ili artikli privatne robne marke-PL)
 • Praćenje i rešavanje reklamacije potrošača koje se odnose na kvalitet proizvoda
 • Učestvovanje u izradi projektno tehničke dokumentacije za nove  maloprodajne objekte u skladu sa važećim sanitarno tehničkim odredbama, pravilnicima iz oblasti proizvodnje hrane i  HACCP sistemom
 • Izrada specifikacije pribora i opreme za proizvodna odeljenja maloprodajnih objekata
 • Učestvovanje u implementaciji i održavanju standarda u Kompaniji (HACCP, ISO i dr.)
 • Provera dokumenata dobavljača prehrambenih artikala - specifikacije, atesti, laboratorijske analize, deklaracija, sertifikati
 • Kontrola ispravnosti i kvaliteta prehrambenih proizvoda u MPO i na odeljenju I kategorije (deklaracija, rok upotrebe, čuvanje, skladištenje, izlaganje, manipulacija artiklima, senzorika, kao i kontrola higijene objekta, uz sprovođenje korektivnih mera)
 • Kontrola pridržavanja HACCP sistema u MPO (provera ček lista, provera temperatura rashladnih vitrina i komora, provera prateće dokumentacije artikala dobavljača kojom se dokazuje ispravnost proizvoda-atesti, sertifikati)
 • Izrada radnih naloga, HACCP dokumentacije  za proizvodna odeljenja maloprodaje
 • Praćenje zakonskih propisa u oblasti kvaliteta i bezbednosti proizvoda, ambalaže i deklarisanja
 • Izrada ugovora sa dobavljačima, u delu koji se tiče kontrole kvaliteta proizvoda i zdravstvene ispravnosti proizvoda (definisanje obaveza dobavljača, dinamike dostavljanja analiza o ispravnosti proizvoda, potrebnih informacija o veličini jediničnog proizvoda, deklaraciji, itd.)
 • Izrada receptura/normativa za proizvodne pogone u MPO (definisanje receptura, procesnih parametara,  izrada proizvođačke specifikacije, itd.)
 • Analiza uzoraka proizvoda koji su predmet razmatranja za uvođenje u asortiman (sprovodi organoleptičko ispitivanje, degustaciju, ispituje uzorke u laboratoriji, tumači izveštaje laboratorije, kontroliše deklaracije, itd.)
 • Sprovođenje obuke radnika u MPO za rad na odeljenjima I kategorije
 • Saradnja sa akreditovanim laboratorijama (ugovaranje i obnova godišnjih ugovora sa postojećim laboratorijama, praćenje troškova analiza i po potrebi ugovaranje novih laboratorija)
 • Izrada plana uzorkovanja za maloprodajne objekte i proizvodne jedinice, analiza laboratorijskih analiza bezbednosti i sprovođenje korektivnih mera, praćenje troškova analiza
 • Izrada plana DDD zaštite objekata, praćenje redovnih i vandrednih tretmana, sprovođenje koretivnih mera, praćenje troškova analiza
 • Saradnja sa inspekcijskim organima (poljoprivredna, sanitarna, veterinarska inspekcija)
 • Priprema objekta za inspekcijske kontrole – sprovođenje preventivnih i korektivnih mera

Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo velikog tima i ostvarite svoja poslovna očekivanja, prijavite se  popunjavanjem prijave sa  obaveznom naznakom  radnog mesta  Tehnolog u službi kontrole kvaliteta.

Rok za konkurisanje: 2019-03-09 


Postavljeno pre 13 dana i 5 sati
Broj pregleda: 271