Prvi dani Drugog svetskog rata u Novom Sadu

Prvi dani Drugog svetskog rata u Novom Sadu

Šesti april 1941. godine: Prve novosadske žrtve fašizma

Šesti april 1941. godine: Prve novosadske žrtve fašizma