Ambasador Japana i Japansкa poslovna alijansa u poseti Novom Sadu

Ambasador Japana i Japansкa poslovna alijansa u poseti Novom Sadu

Novi Sad dobija park uređen u japanskom stilu

Novi Sad dobija park uređen u japanskom stilu