Novosadska Akademija umetnosti obeležava 43 godine rada

Novosadska Akademija umetnosti obeležava 43 godine rada

Novi studijski program na AUNS: Konzervacija i restauracija dela likovne i primenjene umetnosti

Novi studijski program na AUNS: Konzervacija i restauracija dela…

"Nedelja otvorenih vrata" na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 

"Nedelja otvorenih vrata" na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 

Kursevi slikanja, crtanja i vajanja na AUNS

Kursevi slikanja, crtanja i vajanja na AUNS