Novosadska Akademija umetnosti obeležava 43 godine rada

Novosadska Akademija umetnosti obeležava 43 godine rada