Prof. dr Dragan Ivanov: Autofagija je čudesan, preventivno-terapijski mehanizam koji je utkan u svakog čoveka

Prof. dr Dragan Ivanov: Autofagija je čudesan, preventivno-terapijski…

Autofagija: Ključ za prevenciju bolesti i podizanje imuniteta

Autofagija: Ključ za prevenciju bolesti i podizanje imuniteta