Deo radnika DES-a stupio u štrajk, traže reakciju države

Deo radnika DES-a stupio u štrajk, traže reakciju države