Održan treći "Divan" o budućnosti Kineske četvrti

Održan treći "Divan" o budućnosti Kineske četvrti

U utorak "Divan" o razvoju Kineske četvrti

U utorak "Divan" o razvoju Kineske četvrti