NOVE OLAKŠICE ZA PRIVREDU: Država povećala neoporezive iznose

NOVE OLAKŠICE ZA PRIVREDU: Država povećala neoporezive iznose

Država povećava dnevnice sa 150 na 800 dinara

Država povećava dnevnice sa 150 na 800 dinara