Dopuna tag uređaja za korisnike dela autoputa Kovilj – Novi Sad

Dopuna tag uređaja za korisnike dela autoputa Kovilj – Novi Sad