Moamer Kasumović: Ne postoji više Običan čovek, on je sada Obična radna snaga

Moamer Kasumović: Ne postoji više Običan čovek, on je sada Obična…