Uprava carina: Saveti za izbegavanje gužvi na prelazima

Uprava carina: Saveti za izbegavanje gužvi na prelazima

Duža zadržavanja na graničnim prelazima Batrovci i Horgoš

Duža zadržavanja na graničnim prelazima Batrovci i Horgoš