Urađena prva operacija kolena kod hemofiličara u KCV

Urađena prva operacija kolena kod hemofiličara u KCV