FOTO: Divlje deponije nikle pored izvorišta Petrovaradinska ada

FOTO: Divlje deponije nikle pored izvorišta Petrovaradinska ada

Otvoren dečji kamp "Mala srećna kolonija" (FOTO)

Otvoren dečji kamp "Mala srećna kolonija" (FOTO)

Petrovaradinska ada: Nije havarija, već čišćenje bunara

Petrovaradinska ada: Nije havarija, već čišćenje bunara