Dušan Kojić Koja: Suštinu rokenrola opet treba braniti

Dušan Kojić Koja: Suštinu rokenrola opet treba braniti